NHBG ŽIKS-HARD d.o.o

Osnivač preduzeća, gospodin Bogić Vlaović, dipl. Inž. Metalurgije, nakon diplomiranja radio je kao stručni saradnik profesora doktora Miloša N. Tomovića, počasnog člana Američkog kongresa livaca, u livnici katedre za livarstvo na Tehnološko-metalurškom fakultetu u beogradu i u livnici kombinata „Guča“ u Guči, na razvoju tehnologije livenja odlivaka otpornih na habanje (flotacijskih kugli).To je prestavljalo „revoluciju“ usavršavanja tehnologije izrade visokoabrazivnih odlivaka.

BOLJI I OD ČUVENOG MAGOTA

Razvijajući ovu tehnologiju, gospodin Vlaović je krajem devedesetih godina usavršio tehnoločki postupak i patentirao ga u Zavodu za PATENTE POD REDNIM BROJEM 1779/90.Suština navedenog tehnološkog postupka bila je legura NHBG (niskohromno belo gvožđe) od koje je izlivena značaja količina flotacijskih kugli za mlevenje visokoabrazivnih ruda (sa preko 60% SiO2) i cementnog klinera.
NHBG kugle su u periodu od 1989-1991 godine testirane u rudniku Majdanpek - Bor i u rudnicima Kvebeka – Kanada, zajedno sa kuglama najpozatijeg svetskog proizvođača Magoto iz Belgije, i u svim slučajevima efekat fine meljave, brzina habanja i sferičnost kugli, bila je za 20% u korist NHBG kugle.
Kompletno testiranje ovih kugli rađeno je pod stručnim nadzorom profesora doktora Dušana Salatića, tadašnjeg predsednika udruženja minerologa sveta.
Još važnije od toga, proizvodna cena NHBG kugli bila je 50% jeftinija od Magoto kugli.Zbog izuzetno nepovoljne privredne situacije, u to vreme primena prethodno pomenute tehnologije nije naišla na razumevanje domaćih i stranih proizvođača i potrošača flotacijskih kugli.

STRUJNE STEZALJKE NOVE GENERACIJE

U nedostatku sredstava za dalji razvoj i primenu NHBG tehnologije, gospodin Vlaović je, prateći privrednu situaciju i situaciju na tržištu proizvoda koji se dobijaju livenjem, početkom 90-tih godina (u periodu ekonomskih sankcija), odlučio da pređe na novu tehnologiju livenja delova od aluminijuma, bakra, i njihovih legura.Suština ove tehnologije bila je u funkciji livenja priključnih stezaljki za strujne spojeve u elektroenergetskim postrojenjima,Probna proizvodnja otpočela je u livnici katedre za obojenu metalurgiju na Tehnoločko-metalurškom fakultetu u Beogradu.
U periodu od 1992-1998. Godine, izrađena je značajna količina strujnih stezaljki koje su u tom periodu primenjivane u postrojenjima elektrodistribucija za nivoe napona do 35KV.Detaljno je proučena stručna literatura i tehnička dokumentacija poznatih svetskih proizvođača ove opreme, analizirani su neadekvatnost i nedostaci u kvalitetu legura i njihov uticaj na funkcionalnost priključnih stezaljki u praktičnoj primeni u visokonaponskih elektroenergetskim postrojenjima.zauzet je čvrst stav da se strujne stezaljke moraju praviti isključivo od čistog aluminijuma i bakra, a nikako komercijalnih legura koje su kratkog veka trajanja i niske provodljivosti, a koje se nažalost još uvek koriste.

SARADNJA NA OBOSTRANU KORIST

Imajući potrebu da dalje razvija proizvodnju priključne i spojne opreme, a na bai već solidnog iskustva, preduzeće NHBG ŽIKS HARD je 1998. godine otpočelo saradnju sa najvećim preduzećem za prenos električne energije u delu jugoistočne Evrope – „Elektroistok“, Beograd, koje spada u najveće korisnike ove opreme.
„Saradnjom sa njihovim stručnjacima shvatili smo važnost ove opreme za pouzdano funkcionisanje visokonaponskih postrojenja u sistemu prenosa i distribucije električne energije.Na taj način smo, po samom startu proizvodnje, naučili čemu ova oprema služi, pa smo najveću pažnju poklonili proizvodnji kvalitetnih legura i usavršavanju kompletne tehnologije izrade.to je dovelo do dobrih rezultata pri prvim ispitivanjima hemijskih, mehaničkih i električnih karakteristika, što je uz dobre konstrukcije i dizajn rezultiralo pozitivnom ocenom komisije „Elektroistoka“ zadužene da prati izradu ove opreme“, ističe gospodin Vlaović.
Početkom 1999. Godine saradnja sa „Elektroistokom“ se intezivirala, sačinjen je ugovor o poslovno – tejničkoj saradnji, što je dalo veliki podstrek za još uporniji rad, stručno usavršavanje, saradnju sa visokostručnim ustanovama i institutima (ETF, VTI, IMS, PETAR DRAPŠIN, Tehnički fakultet Čačak, i dr.)
Sve to, dovelo je do ubrzanog tehničko-tehnološkog razvoja firme i osposobljavanja za kvalitetnu proizvodnju ove opreme.Na taj način je i Elektroprivreda dobila na svom pragu ozbiljnog proizvođača važne opreme koja se do tada uvozila.
NHBG ŽIKS HARD ima izuzetno razvijenu saradnju sa IRCE-om (Istraživačko-razvojni centar elektroenergetike a.d. Sarajevo), koji za naše potrebe, prema IEC standardima vrši stalna tipska ispitivanja i izdavanje sertifikata kao nezavisna laboratorija.

OD NEKOLIKO KOMADA DO SERIJSKE PROIZVODNJE

NHBG ŽIKS HARD, iako relativno mlado preduzeće, zadnjih godina je dokazalo da je sposobno da uzradi i isporuči godišnje nekoliko desetina hiljada komada priključnih stezaljki svih vrsta koje se danas koriste u elektroenergetskim postrojenjima kod nas i u svetu, i to za sve vrste i preseke provodnika (Cu, Al, Al/Fe užad; Cu i Al cevi) i sve vrste priključaka na elektroopremi svih nivoa, napona od 0,4 kV do 400kV (Cu i Al ploče i vlaknaste priključke (bolcnove)).Tehnologia izrade strujnih stezaljki livenjem u prirodnom pesku, omogućava fleksibilnost izrade ove opreme od nekoliko komada do velikih serija, što predstavlja izuzetnu povoljnost kupcima.

NAJJAČI U NAJTEŽIM SITUACIJAMA

Značaj proizvodnje preduzeća NHBG ŽIKS HARD najbolje se potvrdio u vreme sanacija bombardovanjem razrušenih visokonaponskih postrojenja i transformatorskih stanica.Danonoćnim radom Žiksovih stručnjaka, snimanjem potreba na teren, osvajanjem novih konstrukcija, brzom izradom i isporukom priključnih stezaljki, uz trud i entuzijazam radnika „Elektroprivrede“ na ugradnji istih, rezultirao je onako brzom sanacijom i stavljanjem u pogon razručenih elektroenergetskih postrojenja, što je u svetu izazvalo veliko čuđenje i divljenje.Kvalitet ovih proizvoda i saradnje sa Elektroistokom, potvrdio se kasnije prilikom definitivne obnove i rekonstrukcije ovih postrojenja, a naročito prilikom hitnih intervencija kod havarija i zamene visokonaponske opreme.