Index

Preduzeće NHBG-ŽIKS HARD d.o.o. osnovano je 1990. Godine.Ime je dobilo po leguri – niskohromno belo gvožđe – „NHBG“, koja pripada legurama za rad u visokoabrazivnim uslovima.Danas se ovo preduzeće nalazi u ulici Vojvode Stepe 283/a u Beogradu.Na preko 1000m2 prostora, ima objedinjen ceo tehnološki postupak izrade priključnih stezaljki – konstrukcija, izrada modela, livnica, mašinska obrada, zavarivanje u inertnom gasu, završna obrada, pakovanje, isporuka, unutrašnja kontrola, menadžment, razvoj, marketing, komercijalu i druge službe.Pored toga ima i širok krug spoljnih saradnika i kooperanata za dopremu sirovina, šrafovske i druge robe potrebne za proizvodnju.